MEA Training and Skills

ทำการสำรวจและจัดทำผังแม่บทโครงการ  ออกแบบร่างและจัดทำรายละเอียดแบบก่อสร้างกลุ่มอาคาร ประกอบด้วย ศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบทักษะ อาคารสถาบันวิชาการพลังไฟฟ้า กฟน. หอพักเจ้าหน้าที่เฝ้าศูนย์  หน่วยงานแก้ไขไฟฟ้าขัดข้องย่อย อาคารโครงหลังคาคลุมสนามลานฝึกสายอากาศ  และอาคารที่พักสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม


APPOINTMENT

2019

STATUS

PUBLIC BUILDING


COMPLETION

CLIENT

การไฟฟ้านครหลวง   ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ


AREA

15 ไร่

RESPONSIBILITY

AAT


PROJECT VALUE

ASSOCIATED FIRM